Kandungan e-book:


                    Siapakah Anda? ......................................................................................... 10
                    Bolehkah perniagaan TASKA memberikan pulangan yang lumayan? ....... 11
                    Sifat-sifat Perniagaan TASKA .................................................................... 12
                    Membetulkan Tanggapan ........................................................................... 13
                    Adakah anda layak? ................................................................................... 14
                    Langkah 1: Latihan dan Pengalaman .................................................. 16
                    Langkah 2: Kajian Pasaran dan Memilih Lokaliti ............................... 18
                            Panduan .................................................................................................. 20
                            Huraian Lanjut ........................................................................................ 21
                    Langkah 3: Memilih Lokasi .................................................................. 26
                    Langkah 3: Memilih Strategi yang Berkesan ....................................... 28
                    Langkah 4: Menyediakan dan Merancang Wang Modal Anda ............ 30
                    Langkah 5: Mengambil Pekerja ........................................................... 32
                    Langkah 6: Entiti .................................................................................. 36
                            Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) ........................................................... 38
                            Jabatan Bomba ........................................................................................ 39
                            Jabatan Kesihatan ................................................................................... 39
                    Langkah 6: Nama TASKA .................................................................... 40
                    Langkah 7: Tarikh Sesuai untuk Bermula ............................................ 42
                    Promosi ...................................................................................................... 43
                    Slogan ..................................................................................................... 45
                    Kain Rentang (‘Banner’) ........................................................................ 48
                    Banting (‘Bunting’) ................................................................................ 48
                    Flyers ...................................................................................................... 49
                    Laman Web ................................................................................................ 50
                    Mengecat .................................................................................................... 51
                    Cat untuk Dinding Luar .......................................................................... 51
                    Cat untuk Dinding Dalam ....................................................................... 52
                    Alat-alat Mainan Luar ............................................................................... 52
                    Bilik-bilik Asuhan ....................................................................................... 53
                    Persediaan bilik bayi ............................................................................... 54
                    Persediaan bilik ‘toddler’ ........................................................................ 54
                    Persediaan ruang/bilik kanak-kanak ....................................................... 55
                    Persediaan Ruangan-ruangan Lain ........................................................... 55
                    Ruangan dapur ........................................................................................ 56
                    Meja berjumpa pelanggan....................................................................... 56
                    Laman permainan luar ............................................................................ 56
                    Bilik guru ................................................................................................ 57
                    Menetapkan Kadar Harga ......................................................................... 57
                    Diskaun ................................................................................................... 58
                    Menentukan Masa Operasi ........................................................................ 59
                    Lebih Masa (OT) .................................................................................... 60
                    Urusan Pendaftaran ................................................................................... 61
                    Hubungan dengan Pelanggan .................................................................... 64
                    Pengurusan Komplen ................................................................................. 64
                    Kebersihan dan Kekemasan ....................................................................... 66
                    Keselamatan dan Kesihatan ....................................................................... 67
                    Mengekalkan Kesegaran ............................................................................ 68
                    Asuhan dan Penjagaan .............................................................................. 69
                    Aktiviti dan Didikan ................................................................................... 69
                    Fokus .......................................................................................................... 72
                    Posisi .......................................................................................................... 73
                    Perbezaan ................................................................................................... 74
                    Peperangan Pemasaran ............................................................................. 75
                    Strategi Bertahan dan Berkubu ............................................................... 76
                    Strategi Menyerang Agresif .................................................................... 78
                    Strategi Serangan dari Tepi .................................................................... 78
                    Strategi Serangan Gerila ......................................................................... 80
                    Balik Modal dan Pulangan Pelaburan ....................................................... 84
                    Meningkatkan Keuntungan ........................................................................ 88
                    Menambah Pelanggan ............................................................................. 90
                    Menambah Jumlah OT ........................................................................... 91
                    Mengurangkan Kos................................................................................. 91
                    Membeli premis .......................................................................................... 92
                    Menyerahkan Lebih Banyak Tanggungjawab kepada Kakitangan ............ 94
                    Membuka Satu Lagi Cawangan ................................................................. 95
                    Ahli Perniagaan Sebenar ........................................................................... 96
                    Matlamat dan Masa Mencapainya ............................................................. 98
                    Pelan 5 Tahun ............................................................................................ 99
                    Kelebihan-kelebihan mempunyai cawangan-cawangan yang banyak .. 100
                    Sedikit Teladan dari McDonald ............................................................... 101
                    Dispilinkan Diri ....................................................................................... 102
                    Wan Roslan dan Norazah ......................................................................... 106
                    Wan Rohaiza ............................................................................................ 107
                    Munirah dan Harul .................................................................................. 107
                    Wan Ikmal Fariz ....................................................................................... 109
                    Nordina Shari ........................................................................................... 109
                    Normizan dan Wan Rosli.......................................................................... 110
                    A: Nombor Hubungan Penting ........................................................... 112
                    B: Contoh Susunatur dan Pelan Lantai ............................................. 112
                    C: Senarai Syarat-syarat Lengkap Pihak Berkuasa ........................ 112
                    D: Senarai Tajuk-tajuk di dalam Kursus Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM).................... 112
Tajuk e-book  :   Langkah Emas ke arah Kejayaan Perniagaan Taman Asuhan Kanak-kanak
Tebal                 :   121 mukasurat
Saiz                    :   A5

Sinopsis         
Taman asuhan kanak-kanak (taska) terdapat di mana-mana sekarang. Adakah perniagaan ini menguntungkan? Adakah anda sesuai menjalankan perniagaan ini? Bagaimana caranya? Dapatkan jawapannya berdasarkan pengalaman sebenar.
Diuruskan oleh AdSu Edumedia Sdn. Bhd.   Tel: 03-51228952 / 019-3544672   E-mail : admin@citrus-soleh.org
Sila hubungi Puan Suhaila di 019-3544672 untuk keterangan lanjut.
Kreatif, Dinamik, Islamik
Kreatif, Dinamik, Islamik